Privacyverklaring - Magneetmassage

Privacyverklaring

25 mei 2018

Met deze verklaring willen wij u laten weten hoe wij omgaan met uw gegevens en waar we ze voor gebruiken. Hieronder geven we graag een overzicht van de gegevens die wij verzamelen en op welke manier deze worden opgeslagen en gebruikt. Uw gegevens zijn nodig om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en in sommige gevallen nodig om aan de wet te voldoen, zoals voor de belastingdienst.
Onder het bedrijf Balans Gezondheid & Welzijn vallen Balans Energetix en Magneet Massage. De websites die wij gebruiken voor verschillende doelgroepen zijn www.magneetmassage.energetix.tvwww.bewusterinbalans.nl en www.magneetmassage.nl

Balans Gezondheid & Welzijn wil graag voldoen aan de nieuwe richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze wet moet iedereen die gegevens van personen verzamelt aan kunnen tonen waarvoor die gebruikt worden. Al eerder moesten wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan, dus daarin is niets veranderd.

Welke gegevens verzamelen wij:
De gegevens die u aan ons doorgegeven heeft zoals bedrijfsnaam, naam, adresgegevens voor facturatie en levering, telefoonnummer, rekeningnummer, bestellingen en emailadres.

Waarom verzamelen wij deze gegevens:
Balans Gezondheid & Welzijn heeft deze gegevens nodig voor het uitvoeren van uw aanvragen zoals bestellingen en aanmelding workshops. Tevens om u onze nieuwsbrieven en mails te kunnen sturen indien u hier toestemming voor gegeven heeft. Ook om u aanbiedingen te kunnen doen die voor u interessant zouden kunnen zijn.

Hoe verzamelen we deze gegevens:
Wij verzamelen uw gegevens tijdens uw bezoek aan onze website en nadat u uw gegevens heeft ingevuld m.b.t. uw bestelling van producten, gratis handleiding, aanmelding workshop of contact verzoek. Tevens na telefonisch of email contant, als u uw gegevens aan ons doorgeeft. Via beurzen na het invullen van uw gegevens of achterlating van uw visite kaart voor meer informatie m.b.t. producten/workshops.

Waar worden uw gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld:
Uw gegevens worden gedeeld met de website provider, webmaster, bedrijven die zorgen dat u online kunt betalen zoals ideal, mijn boekhouder en de belastingdienst. Ze worden opgeslagen bij een autoresponder, in de cloud, op mijn pc, mijn mobiel (indien van toepassing), Energetix en schriftelijk (geschreven facturen).

Wij delen uw gegevens alleen met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden met derden gedeeld. Met iedereen waarmee uw gegevens worden gedeeld, is een verwerkingsovereenkomst gesloten zodat uw privacy is gewaarborgd.

Voor de belastingdienst zijn wij verplicht uw gegevens 7 jaar lang te bewaren in onze financiële administratie.